Ιδιωτικά Δωμάτια

Όροι, υποχρεώσεις και παροχές για την δημιουργία ιδιωτικού δωματίου:
Παρέχουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ιδιωτικά δωμάτια με αυτόνομη διαχείρηση, για εσάς και την παρέας σας. Η παροχή ιδιωτικών δωματίων είναι μια μορφή συνεργασίας που έχει να προσφέρει στην δική μας εικόνα και στην δική σας διασκέδαση.
Παρόλο που τα ιδιωτικά δωμάτια είναι μέρος του Adieksodos Chat, ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι για την λειτουργία τους είναι οι ιδρυτές τους.
Διαχείρηση στα ιδιωτικά δωμάτια ασκείται μόνο απο τους “ιδιοκτήτες” και απο τους διαχειριστές που έχουν επιλέξει, και όχι απο την κεντρική διαχείρηση.
Παρέμβαση της κεντρικής διαχείρησης υπάρχει μόνο αν ζητηθεί η βοήθειά μας, η όταν υπάρχει σοβαρός λόγος παραβίασης σημαντικών όρων χρήσης που αφορούν το adieksodos chat.

Όροι και προυποθέσεις:

*Τήρηση των γενικών όρων χρήσης του Adieksodos Chat. Διαβάστε τους αναλυτικά πρίν προχωρήσετε στην ίδρυση κάποιου δωματίου.
* Δεν γίνονται αρνητικές αναφορές για άλλα δωμάτια καθώς επίσης για διαχειριστές και χρήστες άλλων δωματίων.
*Δεν μοιράζεστε με άλλους τον κωδικό πρόσβασης του διαχειριστικού σας.
*Οι ιδιοκτήτες καθώς και οι επικεφαλείς διαχειριστές των δωματίων είναι υποχρεωμένοι να επιτηρούν τους modaretor και operator του δωματίου για το αν ακολουθούν και εφαρμοζουν τους γενικούς όρους χρήσης του adieksodos chat, καθώς είναι υπέυθυνοι για τις πράξεις τους.
*Δεν επιτρέπεται στους διαχειριστές των ιδιωτικών δωματίων να έχουν σήμα διαχείρησης ταυτόχρονα σε παραπάνω απο ένα δωμάτιο (μπορεί να γίνει εξαίρεση μόνο αν δύο δωμάτια έχουν κάποια μορφή συνεργασίας και έχουν ενημερώσει τους επικεφαλείς του Adieksodos Chat). Για να αποκτήσουν σήμα διαχείρησης σε κάποιο ιδιωτικό δωμάτιο θα πρέπει να μην δεσμεύονται με σήμα διαχείρησης σε άλλο ιδιωτικό δωμάτιο.
Υπεύθυνοι θεωρούνται οι ιδιοκτήτες και επικεφαλής των ιδιωτικών δωματίων.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι λόγος διαγραφής του δωματίου.

Εμείς παρέχουμε:

*Δωμάτιο με απεριόριστη χωρητικότητα, επιλογή κλειδώματος, καθώς και επιλογή έγκρισης στον κάθε νέο χρήση για την είσοδο στο δωμάτιο.
*Τρείς διαχειριστές admin room που έχουν την δυνατότητα να τοποθετούν απεριόριστους mod room και oper room καθώς και vip χρήστες
*Ολοι οι διαχειριστές έχουν την δυνατότητα να αποβάλουν τον ανεπιθυμητο χρήστη με χρόνο μέχρι 999 λεπτά απο το δωμάτιό τους.
*Σε ολα τα δωμάτια παρέχουμε player με το ραδιόφωνο του adieksodos για 24ωρη μουσική κάλυψη. Το ραδιόφωνο ενεργοποιείται/απενεργοποιείται απο τους διαχειριστές όταν θέλουν να ανοίξουν συζήτηση με μικρόφωνα..
*Τοποθέτηση φωτογραφίας background στο δωμάτιο. Η φωτογραφία είναι της δικής σας επιλογής και εφόσον πληρεί τους γενικούς όρους του τσάτ γίνεται η τοποθέτηση απο εμάς.

Με εκτίμηση
Adieksodos Network