Πρόσληψη για 18 μήνες στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης

Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμων (ΥΕ Καθαριότητας) με διάρκεια σύμβασης έως και 18 μήνες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΤΜΗΜΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΞΑΝΘΗΣ


Πηγή