Αύξηση της θερμοκρασίας στη Γη: Πόσο επηρεάζει μόλις μισός βαθμός Κελσίου

Τα δύο σενάρια αυτά μάλιστα διαφέρουν μεταξύ τους μόλις κατά μισό βαθμό Κελσίου, αποδεικνύοντας με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το περιβάλλον είναι εξαιρετικά ευαίσθητο σε οποιαδήποτε μεταβολή αυτού του είδους. Σύμφωνα, λοιπόν, με στοιχεία της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Κρίση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είναι εξαιρετικής σημασίας το αν στο άμεσο μέλλον η μέση θερμοκρασία της Γης αυξηθεί κατά 1,5°C ή κατά 2°C, σε μια σειρά από τομείς, όπως είναι η ακραία ζέστη, τα είδη των ζώων, η γεωργία, αλλά και η θαλάσσια ζωή.


πηγή