Αναζητείται «αντίδοτο» για τη δαπάνη του ΙΦΕΤ

Με το υπουργείο Υγείας να παρακολουθεί στενά την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης που παρατηρείται το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε κατηγορίες φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ), στο «μικροσκόπιο» φαίνεται πως μπαίνει και το ΙΦΕΤ.

Τμήμα της αγοράς ζητά διορθωτικές κινήσεις στον επιμερισμό του clawback (των υποχρεωτικών επιστροφών που καταβάλλει η φαρμακοβιομηχανία για την υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης), το οποίο φαίνεται αυξημένο για τα ΦΥΚ, από τα πρώτα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ) και στη δαπάνη για τις εισαγωγές φαρμάκων που πραγματοποιεί, για τις οποίες δεν καταβάλλει clawback. Η υπέρβαση που προκύπτει από τα φάρμακα αυτά, επιμερίζεται στις φαρμακευτικές εταιρείες, επιπλέον δηλαδή των ποσών που ούτως ή άλλως τους αναλογούν.

Το ΙΦΕΤ Α.Ε είναι θυγατρική εταιρεία του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Υποβοηθεί το έργο του ΕΟΦ με την εκπόνηση στατιστικών και οικονομετρικών αναλύσεων, μελετών, ερευνητικών προγραμμάτων και εφαρμογών οργανώσεων και μηχανοργάνωσης. Επίσης, το ΙΦΕΤ έχει αναλάβει τη διακίνηση προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για δικό του λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων για κάλυψη παγίων ή εκτάκτων ελλείψεων της αγοράς. Δηλαδή το ΙΦΕΤ, κατόπιν αιτήματος του ΕΟΠΥΥ ή των νοσοκομείων, εισάγει φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας. Επειδή πρόκειται για έκτακτες εισαγωγές, το ΙΦΕΤ προμηθεύεται τα φάρμακα σε όποια τιμή βρεθεί διαθέσιμο απόθεμα, πράγμα που σημαίνει ότι τις περισσότερες φορές το κόστος είναι υψηλότερο.


cnn.gr