Αντισυνταγματικές οι διατάξεις του 2017 για το νέο μισθολόγιο των μελών ΔΕΠ των ΑΕΙ

Αντισυνταγματικές κρίθηκαν οι διατάξεις του νόμου 4472/2017, με τις οποίες καθορίστηκε νέο μισθολόγιο -βασικός μισθός και επιδόματα- των μελών του Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με δυο αποφάσεις (υπ’αριθμ. 1911-1912/2022) έκρινε ότι η αντισυνταγματικότητα ανάγεται στην απορρέουσα από το άρθρο 16 του Συντάγματος αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης, καθώς και στις συνταγματικές αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας.

Ειδικότερα, κρίθηκε ότι ο νομοθέτης με το νόμο 4472/2017 επεδίωξε τον αριθμητικό περιορισμό των ειδικών μισθολογίων, όχι καταργώντας κάποια από αυτά, αλλά συνενώνοντας τα υφιστάμενα ειδικά μισθολόγια που, κατά την κρίση του, είχαν «ομοειδές αντικείμενο».


cnn.gr