Η οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα Safeguard Defenders, με έδρα τη Μαδρίτη, αποκάλυψε για πρώτη φορά την ύπαρξη 54 αστυνομικών τμημάτων στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο. Τώρα λέει ότι βρήκε στοιχεία πως η Κίνα λειτουργούσε 48 επιπλέον τέτοιους σταθμούς.

Η νέα της έκθεση – με τίτλο «Patrol and Persuade» – εστιάζει στην κλίμακα του δικτύου και εξετάζει τον ρόλο που έχουν παίξει οι κοινές αστυνομικές πρωτοβουλίες μεταξύ της Κίνας και πολλών ευρωπαϊκών εθνών, όπως η Ιταλία, η Κροατία, η Σερβία και η Ρουμανία, στη διεύρυνση του δικτύου των κινεζικών υπερπόντιων σταθμών.


πηγή