Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών: Άμεσα έλεγχοι σε ΕΥΠ, ΔΑΕΕΒ και ΔΙΔΑΠ

Τη διενέργεια ελέγχων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα σε ΕΥΠ, ΔΑΕΕΒ και ΔΙΔΑΠ αποφάσισε η Ολομέλεια της ΑΔΑΕ.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε σχετικά:

Η Ολομέλεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) αποφάσισε ομόφωνα σήμερα, 29 Αυγούστου 2022, τη διεξαγωγή ελέγχων στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, στις ακόλουθες υπηρεσίες: Εθνική Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΑΕΕΒ) και Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών της Ελληνικής Αστυνομίας (ΔΙΔΑΠ).


Πηγή