Πρόσληψη τριών ατόμων στο δήμο Τήλου

0
15


Στην πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριών (3) ατόμων τρίμηνης (3μηνης) διάρκειας σε σύνολο 12 μηνών κλάδου ΥΕ Εργατών για δράσεις
Πυροπροστασίας, προχωρά ο δήμος Τήλου.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥΠηγή