Προσλήψεις 43 ατόμων στο δήμο Παύλου Μελά

0
18


Στην πρόσληψη σαράντα τριών (43) ατόμων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι∆ΟΧ), εννεάµηνης (9) και οκτάµηνης (8) διάρκειας για την κάλυψη των θέσεων προχωρά δημοτική κοινωφελής επιχείρηση του δήμου Παύλου Μελά.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑΠηγή