Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης

0
26


O δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει την πρόσληψη 21 ωροµίσθιων επιµορφωτών-διδασκόντων µε σύµβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας 8 µηνών, για την υλοποίηση των Πολιτιστικών Προγραµµάτων της Κ.∆.Ε.∆.Α.Μ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-1

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-2


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣΠηγή