Χρηστικός οδηγός για το νέο σύστημα πιστοποίησης αναπηρίας

H υποβολή της αίτησης και η παραλαβή της απόφασης θα γίνονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο ekepa.epan.gov.gr και μέσω του gov.gr, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τις αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ.

Με ισχύ από 16/09/2022 ο πολίτης υποβάλλει μία και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕΠΑ, ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί και θα επισκέπτεται πλέον μόνο μια φορά τα ΚΕΠΑ, την ημέρα της εξέτασης του από τις επιτροπές γιατρών. Η πιστοποίηση «Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠΑ)» που θα λαμβάνει θα είναι ενιαία και θα τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.


cnn.gr