Διαγωνισμός 34 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του έργου των δικαστηρίων

Η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης είναι ένας από τους βασικούς στόχους του έργου για την ψηφιακή αναβάθμιση του συστήματος τήρησης των αρχείων των δικαστηρίων που προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Συγκεκριμένα, η ΚτΠ ανακοίνωσε τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης «την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής» για το έργο: «Αναβάθμιση του Συστήματος Τήρησης των Αρχείων των Δικαστηρίων», το οποίο αποτελεί μέρος της δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Τομέα Δικαιοσύνης», στο πλαίσιο του Εθνικού σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 34.045.404 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για να καταθέσουν τις προσφορές τους μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου. Το συγκεκριμένο έργο θεωρείται αρκετά σημαντικό δεδομένου ότι εκτιμάται πως μπορεί να βοηθήσει ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων στα δικαστήρια της χώρας, καθώς παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις. Επίσης, αναμένεται με ενδιαφέρον πόσες προσφορές θα υπάρξουν δεδομένου ότι τους τελευταίους μήνες διαφαίνεται μία τάση οι εταιρείες που «κατεβαίνουν» στα έργα να κινούνται αρκετά επιλεκτικά.


cnn.gr