Διαγωνισμός Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού: Υπό την αιγίδα της γ.γ. Αποδήμου Ελληνισμού

Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας θέτει υπό την Αιγίδα της και στηρίζει την προβολή του 3ου Διεθνή Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού «Το μάθημα… παιχνίδι!» για το σχολικό έτος 2022-2023, που διοργανώνεται από το ΕΚΟΜΕ (Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας). 

Έλληνες εκπαιδευτικοί και μαθητές στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, σε ελληνόγλωσσες σχολικές μονάδες και σε αναγνωρισμένα Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ), καθώς και σε κάθε άλλη εκπαιδευτική δομή όπου διδάσκουν και φοιτούν δάσκαλοι και μαθητές ελληνικής καταγωγής στην αλλοδαπή, προσκαλούνται να λάβουν μέρος στον ξεχωριστό αυτό διαγωνισμό που φιλοδοξεί να προάγει την ψηφιακή γνώση και δεξιότητες μέσω της ψυχαγωγίας του παιχνιδιού, αλλά και να συνεισφέρει στην ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με την Ομογένεια.


cnn.gr