Δημογραφικό: Η συμβολή των αλλοδαπών – Τι δείχνουν τα στοιχεία έρευνας

Τα συνολικά φυσικά ισοζύγια στην Ελλάδα μετά το 2010, είναι σταθερά αρνητικά, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη μείωση του πληθυσμού.

Για περίπου τρεις δεκαετίες οι αλλοδαποί έχουν αυξηθεί (από 200 χιλ. το 1991 σε 900 χιλ. σήμερα) και τίθεται το ερώτημα της συμβολής τους στα ισοζύγια αυτά.

Με βάση τα διαθέσιμα από την ΕΛΣΤΑΤ δεδομένα, τα ισοζύγια των Ελλήνων και των αλλοδαπών αναδεικνύοντας τις αποκλίνουσες πορείες τους, και στη συνέχεια εκτίθενται συνοπτικά οι βασικοί λόγοι που τα διαφοροποιούν.


cnn.gr