ΕΕ – Κυριακίδου: Μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων μέχρι το 2030

«Είναι καιρός να αλλάξουμε πορεία στο πώς χρησιμοποιούμε φυτοφάρμακα στην ΕΕ» ανέφερε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, την Τετάρτη.

Η Στέλλα Κυριακίδου συμπλήρωσε πως «πρόκειται για την υγεία των πολιτών μας και του πλανήτη μας. Μέσα από αυτή την πρόταση, ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολιτών μας και στις δεσμεύσεις μας στη στρατηγική “Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο” για την οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου και υγιεινού συστήματος παραγωγής τροφίμων.

Πρέπει να μειώσουμε τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων για την προστασία του εδάφους, του αέρα και των τροφίμων μας και τελικά την υγεία των πολιτών».


πηγή