Επιστράτευση στη Ρωσία: «Οι βουλευτές δεν εξαιρούνται, να καταταγούν στον στρατό»

«Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η μερική επιστράτευση θα πρέπει να βοηθήσουν συμμετέχοντάς σε αυτή την ειδική στρατιωτική επιχείρηση», πρότεινε ο πρόεδρος σήμερα στο κανάλι του στο Telegram.

«Δεν υπάρχει απαλλαγή για τους βουλευτές», σημείωσε.


πηγή