Έρευνα BBC: Τουλάχιστον 6.024 Ρώσοι στρατιωτικοί έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία

Η ρωσική υπηρεσία του BBC και ο ιστότοπος Mediazona κατέγραψαν σε συνεργασία με εθελοντές από ανοιχτές πηγές τα ονόματα 6.024 Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Από κοινού με εθελοντές οι δημοσιογράφοι της ρωσικής υπηρεσίας του BBC καταρτίζουν κατάλογο των Ρώσων στρατιωτικών που σκοτώθηκαν από την έναρξη της στρατιωτικής εισβολής στην Ουκρανία.

Τα στοιχεία αυτά βασίζονται σε ανακοινώσεις που γίνονται δημόσια και στις οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα στοιχεία για τους στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν, το πλήρες όνομα, το αξίωμα όπως και η τοποθεσία ταφής.


πηγή