Έρευνα Prorata: Ποιος πολιτικός είναι ο δημοφιλέστερος και ποιος ο πλέον αντιπαθής

Σημαντικά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα προκύπτουν από τα στοιχεία έρευνας της εταιρείας Prorata, αναφορικά με τη δημοφιλία των πολιτικών προσώπων στη χώρα μας.

Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το διάστημα 11 – 14 Ιουλίου 2022, με τη μέθοδο της ποσοτικής έρευνας, με online συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου από τον γενικό πληθυσμό της χώρας και από ηλικίες άνω των 17 ετών, στο σύνολο της επικράτειας.

Επί της ουσίας, η δημοσκόπηση καταγράφει το βαθμό συμπάθειας και αντιπάθειας, αντίστοιχα, των πολιτών έναντι τόσο των πολιτικών αρχηγών όσο και συγκεκριμένων υπουργών και βουλευτών.


Πηγή