Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων Ανθρώπου: Ζητά από την Τουρκία την απελευθέρωση του Καβάλα

.«Η Τουρκία παρέβη την υποχρέωσή της βάσει του άρθρου 46 παρ. 1 να συμμορφωθεί με την απόφαση που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2019, η οποία καλούσε την κυβέρνηση να τερματίσει την κράτηση του Οσμάν Καβάλα και να εξασφαλίσει την άμεση απελευθέρωσή του» έκρινε το ΕΔΔΑ.

Η απόφαση αυτή του ΕΔΔΑ έρχεται μετά τη δεύτερη παραπομπή της Τουρκίας από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μετά την απόφαση του ΕΔΑΔ, οι τρεις αξιωματούχοι του Συμβουλίου της Ευρώπης κάλεσαν εκ νέου την Τουρκία να απελευθερώσει άμεσα τον Οσμάν Καβάλα.


πηγή