Οι οργανώσεις αυτές, εκ των οποίων η Greenpeace και η Φινλανδική Ένωση προστασίας της φύσης (FANC), ζήτησαν από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο να ακυρώσει την απόφαση της κυβέρνησης να υποβάλει την ετήσια έκθεση της για το κλίμα “χωρίς επιπλέον μέτρα για τη βελτίωση των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα”, με το επιχείρημα ότι δεν συμμορφώνεται με τον νόμο για την κλιματική αλλαγή.

Ο νόμος που ψηφίστηκε τον Ιούλιο στοχεύει η Φινλανδία να καταστεί χώρα με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα έως το 2035.


πηγή