Η ΕΕ στρέφεται στο Ισραήλ για φυσικό αέριο και απεξάρτηση από τη ρωσική ενέργεια

Δεδομένου ότι η ΕΕ εισήγαγε πέρυσι περίπου το 40% του φυσικού της αερίου από τη Ρωσία, θα χρειαστεί να αξιοποιήσει πολλαπλές πηγές, καθώς και να αυξήσει την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, για να καλύψει τη ζήτηση.

Η συμφωνία με την ΕΕ θα άνοιγε μια νέα αγορά για το Ισραήλ, όπου οι εγχώριες τιμές φυσικού αερίου είναι πολύ χαμηλότερες από τις τιμές που μπορεί να χρεώσει στην Ευρώπη.


πηγή