Η παγκόσμια δασική έκταση ανά κεφαλή έχει μειωθεί πάνω από 60% τα τελευταία 60 χρόνια

Τα τελευταία 60 χρόνια η παγκόσμια δασική έκταση έχει μειωθεί κατά 81,7 εκατομμύρια εκτάρια ή 817 εκατομμύρια στρέμματα, σύμφωνα με μία νέα διεθνή επιστημονική μελέτη.

Δηλαδή η μείωση της δασικής έκτασης κυμαίνεται πάνω από το 60% παγκοσμίως.

Η σημαντική διαχρονική απώλεια απειλεί το μέλλον της δασικής βιοποικιλότητας και έχει επιπτώσεις στις ζωές περίπου 1,6 δισεκατομμυρίου ανθρώπων.


cnn.gr