Ικανοποίηση ΙΣΑ για το νομοσχέδιο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σύμφωνα με τον ΙΣΑ, διασφαλίστηκε μεταξύ άλλων, η ελεύθερη επιλογή ιατρού από τον ασθενή χωρίς «gate keeping» και η συμμετοχή όλων των γιατρών στο νέο σύστημα ΠΦΥ, με αξιοπρεπείς αμοιβές.

Όπως σχολιάζει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας Γιώργος Πατούλης: «Ο διάλογος θα συνεχιστεί με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας που έχει δείξει την πρόθεσή της να συνεργαστεί με τον ιατρικό κόσμο. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός σύγχρονου και βιώσιμου συστήματος υγείας που θα διασφαλίζει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας, για όλους τους ασθενείς, με την αξιοποίηση του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας. Ο αγώνας συνεχίζεται».


cnn.gr