Ηλεκτροκίνηση και μεταφορές: Πώς μπορεί να μειώσει το κόστος για τις επιχειρήσεις

Τα οφέλη που μπορεί να εξασφαλίσουν η χρήση ηλεκτροκίνητων μέσων και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στην Ψυχόμενη Εφοδιαστική Αλυσίδα, παρουσίασε σήμερα, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές, κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, στο συνέδριο της Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους & Logistics.    

Ο κ. Παπαδόπουλος χαρακτήρισε ως βασική προτεραιότητά του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να καταστούν οι μεταφορές βιώσιμες και σε αυτό το πλαίσιο, η καινοτομία και η ψηφιακή μετάβαση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Ψυχόμενης και της Εφοδιαστικής αλυσίδας συνολικά, καθώς βελτιώνουν την αποδοτικότητα των μεταφορών και προσφέρουν λύσεις στην αγορά. Σχετικά δήλωσε:

«Το υπουργείο υποδομών και Μεταφορών συμμετέχει στο συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο FENIX, το οποίο αποτελεί την πρώτη πανευρωπαϊκή ομοσπονδιακή αρχιτεκτονική για απρόσκοπτη ανταλλαγή και κοινή χρήση δεδομένων ανάμεσα στις πλατφόρμες και τις υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής.


Πηγή