Ημέρα της Ευρώπης: Μία στις δύο χώρες αντιτίθεται στην τροποποίηση των ευρωπαϊκών Συνθηκών

Στο κείμενο που συνυπογράφουν συνολικά 13 χώρες – μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Τσεχία, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ρουμανία, Πολωνία, Σλοβενία και Σουηδία) υπογραμμίζεται με σαφήνεια:

«Δεν υποστηρίζουμε μη μελετημένες και πρόωρες προσπάθειες για την εκκίνηση της διαδικασίας, με σκοπό την τροποποίηση των ευρωπαϊκών Συνθηκών».


Πηγή