Καραθανασόπουλος για Εξεταστική Επιτροπή: Θέατρο του παραλόγου

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Καραθανασόπουλου:

«Θέατρο του Παραλόγου».


Πηγή