Κυριακίδου: Το εμβόλιο HIPRA προσθέτει μία ακόμη επιλογή κατά της COVID-19

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (ΗΕRA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέγραψε κοινή σύμβαση-πλαίσιο με την εταιρεία HIPRA HUMAN HEALTH για την προμήθεια του πρωτεϊνικού εμβολίου της για την COVID-19

Δεκατέσσερα κράτη μέλη και χώρες συμμετέχουν σε αυτήν την κοινή προμήθεια, σύμφωνα με την οποία μπορούν να αγοραστούν έως και 250 εκατομμύρια δόσεις.

H εν λόγω συμφωνία θα καταστήσει το εμβόλιο HIPRA γρήγορα διαθέσιμο στις συμμετέχουσες χώρες, μόλις λάβει θετική αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.


πηγή