Μητσοτάκης σε παραγωγικούς φορείς: Σε τέσσερις άξονες ο κυβερνητικός σχεδιασμός ενόψει ΔΕΘ

«Ενδεικτικά αναφέρω, ότι μιλάμε για παρεμβάσεις σε τέσσερις βασικούς άξονες πολιτικής: παρεμβάσεις στις υποδομές, στην υγεία και την πρόνοια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, αλλά και αναπλάσεις και επεμβάσεις που αναβαθμίζουν σημαντικά τη Θεσσαλονίκη πολιτιστικά, αθλητικά και ως προς την πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και αναψυχής», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Κατά τη διάρκεια των διαδοχικών συσκέψεων εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη των φορέων και η εξέλιξη των έργων που έχουν δρομολογηθεί στην πόλη, για την οποία έγινε αναλυτική παρουσίαση.


Πηγή