Νέο διοικητικο συμβούλιο στον ΕΟΔΥ: Τα πρόσωπα και οι αρμοδιότητές τους

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κου Αθανασίου Πλεύρη ορίστηκε το νέο Δοικητικό Συμβούλιο του του ΕΟΔΥ. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

Αναλυτικά η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ

Πρόεδρος ΕΟΔΥ: κ. ΘΕΟΚΛΗΣ ΖΑΟΥΤΗΣ του Ηλία, MD, MSCE, PhD, Καθηγητής Παιδιατρικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


cnn.gr