Νόμος του κράτους η πανεπιστημιακή αστυνομία – Τι αναφέρει το ΦΕΚ

Νόμο του κράτους αποτελεί πια, μετά και την δημοσιοποίηση του ΦΕΚ με ημερομηνία 7 Ιουλίου 2022, η Ομάδα Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Στο προεδρικό διάταγμα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για την συγκρότηση και τη λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Όπως αναφέρεται, οι αστυνομικοί που συγκροτούν την πανεπιστημιακή αστυνομία αποτελούνται από ειδικούς φρουρούς που προσλαμβάνονται για το σκοπό αυτό και διατίθενται από τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι πανεπιστημιακοί αστυνομικοί διατίθενται με κριτήριο την ύπαρξη και έκταση των αναγκών που διαπιστώνονται μετά από πρόσκληση σε διαβουλεύσεις προς τον πρύτανη, πριν από το στάδιο της αρχικής διάθεσης των πανεπιστημιακών νομικών, λαμβάνοντας υπόψη περιστατικά παραβατικότητας.


cnn.gr