Παρακολουθήσεις: Έως 7 Δεκεμβρίου η ψήφιση του ν/σ για τα κακόβουλα λογισμικά και την ΕΥΠ

Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου αναμένεται να έχει ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την αναδιάρθρωση της ΕΥΠ, το οποίο περιλαμβάνει και τη ρητή απαγόρευση χρήσης, πώλησης και κατοχής κακόβουλων λογισμικών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Προέδρου της Βουλής στις 22 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η διαβούλευση και αμέσως μετά το νομοσχέδιο θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια επιτροπή και εν συνεχεία προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Το νομοσχέδιο επιφέρει μια σειρά αλλαγών ως προς τη λήψη αποφάσεων παρακολούθησης μέσω της ΕΥΠ, ιδίως σε ό,τι αφορά στα πολιτικά πρόσωπα. Μόνον η ΕΥΠ και η Αντιτρομοκρατική μπορούν να ζητήσουν επισύνδεση προσώπου, είτε για λόγους εθνικής ασφάλειας είτε για την εμπλοκή του σε ποινικές υποθέσεις. Σε ότι αφορά στα πολιτικά πρόσωπα εισάγεται και ένα πολιτικό φίλτρο, καθώς η ΕΥΠ θα πρέπει να στοιχειοθετεί το αίτημα για επισύνδεση για λόγους εθνικής ασφαλείας και στη συνέχεια την απόφαση επί αιτήματος επισύνδεσης θα λαμβάνει ο Πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος θα το διαβιβάζει στους αρμόδιους εισαγγελείς.


Πηγή