Πολιτιστικός τουρισμός στην Ελλάδα: Ταξίδι στις ρίζες ευρωπαίων και μη τουριστών

Με τον πολιτιστικό τουρισμό, η Ελληνική Πολιτεία καλεί τουρίστες να ανακαλύψουν τις ρίζες του Δυτικο-ευρωπαϊκού πολιτισμού στη χώρα μας, τόνισε η γενική γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπία Αναστασοπούλου.

Στην συνέντευξη Τύπου της έναρξης του 11ου Ετήσιου Συμβουλευτικού Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιείται στα Χανιά με κεντρικό θέμα «Η Διαφύλαξη των Ευρωπαϊκών Αξιών, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Διαλόγου», η κ. Αναστασοπούλου αναφέρθηκε στο πρότυπο διακρατικής πολιτιστικής και τουριστικής διαχείρισης που επιτρέπει συνέργειες μεταξύ εθνικών, περιφερειακών, τοπικών αρχών και ενός ευρέος φάσματος ενώσεων και κοινωνικοοικονομικών φορέων, του προγράμματος Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συγκεκριμένα η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης ανέφερε ότι οι Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης συμβάλλουν στην προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και ανάπτυξης της Περιφέρειας, μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητάς της με άλλες περιοχές. Παράλληλα, η κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου επισήμανε ότι (α) η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης αποτελεί πολύτιμο πόρο στους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ (β) ο βιώσιμος πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ζωτικό μέρος των στρατηγικών περιφερειακής και μακροπεριφερειακής ανάπτυξης.


cnn.gr