«Πολυεθνικές» πιέσεις στο υπουργείο Υγείας πριν από την κρίσιμη συνάντηση της Τρίτης για το φάρμακο

Πρόκειται για φάρμακα για σοβαρές παθήσεις της κατηγορίας 1Α, νοσοκομειακά φάρμακα δηλαδή τα οποία διακινούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και της κατηγορίας 1Β που περιλαμβάνει φάρμακα για εξωνοσοκομειακή χρήση, τα οποία και αυτά διακινούνται από τα φαρμακεία του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τον επιμερισμό της φαρμακευτικής δαπάνης που έκανε το υπουργείο Υγείας, 38% του συνόλου αντιστοιχεί σε αυτά τα φάρμακα, δηλαδή 790 εκατ. ευρώ. Όμως, με βάση τα στοιχεία του ΕΟΠΥΥ για το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, οι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) των εν λόγω σκευασμάτων που είναι πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες εκτιμούν ότι η δαπάνη για τα ΦΥΚ θα εκτιναχθεί πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Η αύξηση αυτή θα συμπαρασύρει και το clawback για τα ΦΥΚ προς τα πάνω, κατά 136 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς. Την ίδια ώρα, τα φάρμακα της κοινότητας, στα οποία αναλογεί το 62% της φαρμακευτικής δαπάνης, κινούνται σε αναμενόμενα επίπεδα.


Πηγή