Προσωπικός γιατρός: Από σήμερα οι εγγραφές και στα φαρμακεία

Η εγγραφή για τον πολίτη θα είναι δωρεάν.

Οι τρεις τρόποι εγγραφής στο σύστημα προσωπικού γιατρού


cnn.gr