Προσωπικός γιατρός: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ – Πώς γίνεται η εγγραφή

Στο ΦΕΚ υπάρχουν οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής και την επιλογή του προσωπικού γιατρού, του θεσμού που ξεκινά από την 1η Ιουλίου και αφορά όλο τον πληθυσμό ηλικίας άνω των 16 ετών.

Όπως έχει ανακοινωθεί ο ενήλικος πληθυσμός εγγράφεται με ελεύθερη επιλογή στον προσωπικό ιατρό, ειδικότητας γενικής/οικογενειακής ιατρικής ή εσωτερικής παθολογίας.


Πηγή