Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών: Στη «Διαύγεια» ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων προς πρόσληψη

Οι προσλήψεις αφορούν ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό, με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023.

Το ύψος της οικονομικής αποζημίωσης (καθηγεσία) του ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού της ΣΜΥ για το ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023, ανέρχεται:


cnn.gr