Στο ΣτΕ το Προεδρικό Διάταγμα για τη μετεγκατάσταση του καζίνο Μον Παρνές στο Μαρούσι

Τη σταδιακή μετεγκατάσταση του καζίνο Μον Παρνές από την Πάρνηθα στην περιοχή Δηλαβέρη Αμαρούσιου, έναντι 30 εκατ. ευρώ, προβλέπει σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, που κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπει ότι η μεταφορά του καζίνο θα υλοποιηθεί από την εταιρεία «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» (ΕΚΠΑ Α.Ε.) και ότι το αντάλλαγμα για τη μεταφορά στη νέα θέση ύψους 30 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί τμηματικά.

Αναλυτικά, μέσα σε 180 ημέρες από τη δημοσίευση του Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα καταβληθεί το 50% το συνολικού ποσού και το άλλο 50% σε 5 ετήσιες ισόποσες δόσεις. Οι δόσεις θα προσαυξάνονται με το προβλεπόμενο επιτόκιο του Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων, ενώ το ποσό της προκαταβολής μπορεί να συμψηφιστεί με βεβαιωμένα χρέη της ΕΚΠΑ Α.Ε. προς το Δημόσιο.


cnn.gr