Συρεγγέλα: Διασφαλίζουμε την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην πράσινη ανάπτυξη

«Η πρόσφατη πανδημία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον και την κλιματική κρίση έκαναν πλέον επιτακτική τη λήψη μέτρων οικονομικής ανάκαμψης από όλες τις χώρες, δίνοντας έμφαση στην ισότητα των φύλων, στην οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και στις “πράσινες” δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που πρωτοστατούν στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, στη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, αλλά και στην επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων».

Αυτό ανέφερε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση για την έρευνα «Empowering Women in the Transition towards Green Growth in Greece», παρουσία του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Κωστή Χατζηδάκη.

Όπως τόνισε η κα Συρεγγέλα, η Ελλάδα ενσωματώνει τη διάσταση του φύλου στις τομεακές πολιτικές και στις πολιτικές περιβάλλοντος και σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν τον ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεσαι και η έρευνα που υλοποίησε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.


Πηγή