Τα «τετράδια», τα «μολύβια» και η παράνομη διαδρομή από την Τουρκία

Συνολικά 12 άτομα συνελήφθησαν κι όπως αποδείχτηκε, βασικό δρομολόγιο των παράνομων διακινητών ήταν η Τουρκία.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λάμβαναν όλους τους συνωμοτικούς κανόνες, πιστεύονται ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα έπεφταν στα χέρια της Αστυνομίας.


cnn.gr