Θεσσαλονίκη: Στέγη και εργασία για σαράντα νοικοκυριά αστέγων

Την εξασφάλιση στέγης και εργασίας σε 40 άστεγα νοικοκυριά ή περίπου 70 ωφελούμενους έχει σκοπό το πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», που υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης με τις οργανώσεις «Αρσις» και «Praksis».

Ειδικότερα, προβλέπεται η άμεση μετάβαση 40 νοικοκυριών αστέγων σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης για διάστημα έως 24 μηνών, με κάλυψη του μισθώματος, των οικοσκευών και των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, με βάση τα μέλη του νοικοκυριού. Παράλληλα, οι ωφελούμενοι θα κινητοποιηθούν για την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, μέσω της παροχής συμβουλευτικής και εργασιακής επανένταξης, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Προκειμένου να βρουν εργασία, οι ωφελούμενοι θα δικτυώνονται με τη βοήθεια βάσης δεδομένων, ενώ θα επιδοτούνται -μεταξύ άλλων- το συνολικό κόστος μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου για 12 μήνες, η δημιουργία επιχείρησης ή η δυνατότητα αυτοαπασχόλησης.


cnn.gr