ΥΠΕΝ: Τι προβλέπει αναλυτικά το νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο

Σημαντικός αριθμός περιβαλλοντικών ζητημάτων ρυθμίζεται με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ όπου μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προβλέψεις για τα εξής: Απλοποίηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων, απλοποίηση των χρήσεων γης, ρύθμιση θεμάτων Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και Πράσινου Ταμείου, θεμάτων δασικών χαρτών και επιτρεπόμενων χρήσεων σε δάση/δασικές εκτάσεις.

Επίσης, περιλαμβάνονται προβλέψεις σχετικά με τη ρύθμιση θεμάτων κυκλικής οικονομίας, αλλά και την ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τροποποιήσεις στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις ζώνες προστατευόμενων περιοχών του δικτύου Natura 2000


Πηγή