Υψηλές επιδόσεις από την ανταποδοτική ανακύκλωση στα νησιά της Αττικής

Οκτώ τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών συγκεντρώθηκαν τον Ιούλιο στα νησιά της Αττικής, στο πλαίσιο του προγράμματος ανταποδοτικής ανακύκλωσης «The Green City».

ο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη κατά το τελευταίο έτος και στους 66 δήμους της Αττικής, δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ανακυκλώνουν τα διαχωρισμένα υλικά πολλών κατηγοριών (χαρτί/χαρτόνι, πλαστικά, μεταλλικά αντικείμενα, αλουμίνιο, γυαλί, ηλεκτρονικός/ηλεκτρικός εξοπλισμός, βρώσιμα έλαια και λίπη, καθώς και ρούχα/υφάσματα) και να επιβραβεύονται.

Ανάλογα με τον τύπο και το βάρος κάθε υλικού που προσκομίζουν στα κινητά πράσινα σημεία, κερδίζουν πόντους «The Green City».


cnn.gr