Ελεύθερη πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη μπορούν να έχουν οι Έλληνες πολίτες με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας όταν επισκέπτονται χώρες της Ε.Ε., την Ελβετία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Η κάρτα παρέχει στους κατόχους της τη δυνατότητα νοσηλείας σε δημόσιας δομές υγείας των χωρών της Ευρώπης, με τους ίδιους όρους και με το ίδιο κόστος που ισχύει για τους υπηκόους της χώρας – προορισμού. Έτσι, μπορούν στις διακοπές τους, στην απευκταία περίπτωση ασθένειας ή τραυματισμού, να εξοικονομούν χρόνο και χρήμα.

Ο ΕΟΠΥΥ με στόχο την ενημέρωση των πολιτών έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ειδική ενότητα για την ΕΚΑΑ. Μάλιστα, στην 347η Συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής υπό την Ολλανδική Προεδρία (20-21 Ιουνίου), η χρήση του ιστοτόπου του ΕΟΠΥΥ παρουσιάστηκε ως καλή πρακτική (best practice) για τη διάχυση της πληροφόρησης πρόσβασης των δικαιούχων ασφαλισμένων ευρωπαϊκών φορέων στο σύστημα υγείας της Ελλάδας στα αγγλικά (που έχει πραγματοποιηθεί από τη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων).
Η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τις παροχές της κάρτας, την διαδικασία έκδοσής της κ.α. Πιο αναλυτικά:

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας;
Μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους της εν λόγω χώρας.

Μην ξεχνάτε:

  • Δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση.
  • Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων.
  • Δεν καλύπτει τις δαπάνες σας, αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη.
  • Δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών, δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν. Υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.
  • Προσοχή: Οταν μεταφέρετε τη συνήθη κατοικία σας σε μια άλλη χώρα, πρέπει να εγγραφείτε εκεί μέσω του εντύπου S1 αντί να χρησιμοποιείτε την Ευρωπαϊκή σας Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας για να λαμβάνετε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα αυτή.

Πού θα εκδώσω την ΕΚΑΑ πριν ταξιδέψω;
Αρμόδιος φορέας για την έκδοση ΕΚΑΑ δεν είναι ο ΕΟΠΥΥ, αλλά ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης στον οποίο ανήκετε.

Τι παροχές δικαιούμαι ως κάτοχος ΕΚΑΑ, όταν ταξιδεύω για τουρισμό, σπουδές ή εργασία;
Ως Ευρωπαίος ασφαλισμένος που μετακινείται από το αρμόδιο κράτος (Ελλάδα) σε άλλο κράτος-μέλος για προσωρινή διαμονή, κάτοχος Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ), δικαιούστε να λαμβάνετε παροχές ασθενείας σε είδος στο κράτος μέλος διαμονής οι οποίες καθίστανται ιατρικά αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση αυτών των παροχών και τη διάρκεια διαμονής σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους μέλους διαμονής.

Σε περίπτωση χρόνιας ή προϋπάρχουσας πάθησης, καλύπτομαι κατά την προσωρινή μου διαμονή σε άλλο κράτος μέλος με την ΕΚΑΑ;
Η έννοια της αναγκαίας περίθαλψης είναι δυνατό να συνδέεται ενδεχομένως όχι μόνο με αιφνίδια εκδήλωση της πάθησης αλλά και με εξέλιξη της καταστάσεως της υγείας του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της προσωρινής διαμονής του σε άλλο κράτος μέλος λόγω προϋπάρχουσας πάθησης γνωστής στον ασφαλισμένο.

Οι παροχές σε είδος που χορηγούνται σε κατόχους ΕΚΑΑ ή ΠΠΑ, περιλαμβάνουν αναγκαίες παροχές και για χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες, καθώς επίσης μπορούν να καλύπτονται παροχές σε είδος που πραγματοποιούνται σε σχέση με εγκυμοσύνη και τοκετό, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ότι ο σκοπός διαμονής στη χώρα δεν είναι η περίθαλψη.

Στην περίπτωση αυτή η ιατρική περίθαλψη δύναται να αποτελεί αντικείμενο προγενέστερης συμφωνίας μεταξύ του ασφαλισμένου και της μονάδας που παρέχει την περίθαλψη για πρακτικούς λόγους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η περίθαλψη θα είναι διαθέσιμη κατά τη διαμονή του ασφαλισμένου σε άλλο κράτος μέλος με τη χρήση της ΕΚΑΑ ή του ΠΠΑ.

Οι παθήσεις αυτές περιλαμβάνουν:

  • Αιμοκάθαρση
  • Οξυγονοθεραπεία
  • Ειδικές θεραπείες άσθματος
  • Ηχοκαρδιογράφημα σε περίπτωση χρόνιων αυτοάνοσων νοσημάτων
  • Χημειοθεραπεία

Αν βρεθώ σε κράτος της ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετία και αναλάβω ο ίδιος τη δαπάνη έκτακτου ιατρικού συμβάντος;
Σε περιπτώσεις που Ευρωπαίος ασφαλισμένος αναλάβει ο ίδιος το κόστος του συνόλου ή μέρους των παροχών σε είδος που του χορηγήθηκαν σε δομές του δημόσιου συστήματος υγείας, δύναται να του αποδοθεί το κόστος ή μέρος αυτού από τον αρμόδιο φορέα του βάσει των κλιμάκων απόδοσης που παρέχει ο φορέας του τόπου διαμονής (μέσω του εντύπου Ε126) και εφόσον η νομοθεσία που εφαρμόζεται από το φορέα του τόπου διαμονής προβλέπει τη δυνατότητα απόδοσης του εν λόγω κόστους.

Τι προβλέπει η σχετική διαδικασία;
Μετά την επιστροφή του Ευρωπαίου ασφαλισμένου στο αρμόδιο κράτος ασφάλισης, υποβάλλοντας όλες τις σχετικές αποδείξεις. Επιστρέφοντας λοιπόν στην Ελλάδα, θα αποταθείτε στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας σας Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ ή στο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της περιοχής σας (εφόσον είστε ασφαλισμένος ΙΚΑ) υποβάλλοντας σχετικό αίτημα, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας δοθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Χρειάζεται να πραγματοποιήσω προγραμματισμένη νοσηλεία σε άλλο κράτος-μέλος. Με καλύπτει η ΕΚΑΑ; Τι επιλογές έχω;
Στην περίπτωση νοσοκομειακής περίθαλψης, ο ασφαλιστικός σας φορέας, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα απαιτήσει προέγκριση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση του εντύπου S2/E112 . Για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, πλην εκείνων που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το έντυπο εκδίδεται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ . Ειδικότερα, για τους ασφαλισμένους ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το έντυπο S2 εκδίδεται προσωρινά στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Για τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκρισης μετάβασης για προγραμματισμένη νοσηλεία εκτός Ελλάδας με τη χρήση του εντύπου S2, ισχύουν τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ (ΕΚΠΥ)

 

Της Ελένης Πετροπούλου

imerisia.gr