ΑΣΕΠ: Από σήμερα Δευτέρα 14/11 οι αιτήσεις για προσλήψεις σε τρεις ειδικότητες

Από σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 29 Νοεμβρίου θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις εργασίας, οι ενδιαφερόμενοι για την προκήρυξη 1/2022.

Συγκεκριμένα, μέσω της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 1/2022 για το υπουργείο Εξωτερικών θα γίνουν προσλήψεις μόνιμων θέσεων έργασίας στις ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Ο νέος διαγωνισμός, με αριθμό 1/2022, κάνει αποδεκτούς 44 διαφορετικούς τίτλους σπουδών για την πλήρωση είκοσι τριών (23) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., σύμφωνα με τον ν. 4918/2022 (Α’ 68).


Πηγή