Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις μέσω δέκα προκηρύξεων ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, ο κατάλογος με τις ειδικότητες περιλαμβάνει ιατρούς, αρχαιολόγους, εργατοτεχνίτες και οδηγούς μεταξύ άλλων, καθώς θα επιλεγούν υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Πιο αναλυτικά, στον κατάλογο με τις 21 ειδικότητες βρίσκονται:


Πηγή