Σε ισχύ βρίσκεται η ρύθμιση για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, σε 24 δόσεις αντί για 12 που ίσχυε έως τώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, οι μηνιαίες δόσεις των υπό ρύθμιση οφειλών μπορεί να γίνει σε συνολικά 24 δόσεις με ελάχιστο μηνιαίο ποσό τα 50 ευρώ.

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση διευκολύνει τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών να τηρήσουν τη ρύθμιση που έχουν αποδεχθεί, ενώ παράλληλα εναρμονίζεται το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών με το εύρος των επιτρεπόμενων δόσεων της πάγιας ρύθμισης των βεβαιωμένων οφειλών προς την ΑΑΔΕ.


Πηγή