Η Bayer βρίσκεται στην Ελλάδα για περισσότερο από 60 χρόνια παραμένοντας αφοσιωμένη στην ελληνική κοινωνία. Πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις, όπως η εξαγορά της Monsanto από τον γερμανικό κολοσσό αποτελούν ορόσημο για την ενίσχυση της καινοτομίας στη γεωργία ανά τον κόσμο.

Πως θα επηρεάσουν αυτά τα νέα δεδομένα τη Bayer στη χώρα μας, άλλα και τον Έλληνα παραγωγό και καταναλωτή; Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τα παραπάνω, όπως και για τη γενικότερη συμβολή της εταιρείας στην Ελλάδα μιλήσαμε με την Διευθύντρια Επικοινωνίας της Bayer Ελλάς κ. Σόνια Μουσαβερέ.

Κ. Μουσαβερέ καλησπέρα. Πολλά έχουν γραφεί για την εξαγορά της Monsanto από την Bayer. Ποια πιστεύετε είναι η σημασία αυτής της τόσο μεγάλης συμφωνίας;

Η εξαγορά της Monsanto από την Bayer αποτελεί σταθμό, όχι μόνο για την εταιρία και τους εργαζόμενους της, αλλά και για τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Συνδυάζοντας την τεχνογνωσία της Bayer και της Monsanto δημιουργείται ένας νέος ηγέτης στον κλάδο της γεωργίας, πρωτοπόρος στην Καινοτομία. Η γεωργία αντιμετωπίζει παγκοσμίως μείζονες προκλήσεις. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε την παραγωγή επαρκούς ποσότητας υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, σε τιμή προσιτή, τώρα και στο μέλλον. Θα πρέπει επίσης, να αυξήσουμε την παραγωγή μέσα από βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την επάρκεια των φυσικών πόρων για τις επόμενες γενιές. Για να τα πετύχουμε όλα αυτά χρειαζόμαστε την καινοτομία.

Η Bayer και η Monsanto μαζί έχουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη, στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων για τη σύγχρονη γεωργία, με ετήσιο προϋπολογισμό έρευνας και ανάπτυξης ύψους 2,4 δισ. Ευρώ. Αυτός είναι ο υψηλότερος προϋπολογισμός Ε&Α στον παγκόσμιο γεωργικό κλάδο. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορέσουμε να δρομολογήσουμε περισσότερες καινοτόμες λύσεις, ακόμη πιο γρήγορα. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε παραγωγούς ανά τον κόσμο να κάνουν τη γεωργία πιο παραγωγική και βιώσιμη.

Πως θα επηρεάσει η εξέλιξη αυτή τον Έλληνα παραγωγό και καταναλωτή;

Ο συνδυασμός των δύο επιχειρήσεων θα επιταχύνει την παροχή́ καινοτομίας και λύσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παραγωγών σε όλον τον κόσμο. Συγκεκριμένα για τον Έλληνα αγρότη θα είμαστε σε καλύτερη θέση να παρέχουμε στήριξη ώστε να εξασφαλίσει και να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τις συγκομιδές του μέσα από́ ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο, από́ τη φυτοπροστασία μέχρι την ψηφιακή́ γεωργία. Επίσης θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες μέσω κατάρτισης και παροχής συμβουλών στον τομέα σχετικά́ τη χρήση και εφαρμογή των προϊόντων και της τεχνολογίας, κατά́ τρόπο αποτελεσματικό́ και φιλικό́ προς το περιβάλλον.

Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την Bayer να δραστηριοποιείται όλο και περισσότερο στον τομέα της τεχνολογίας. Πως μια εταιρεία που παραδοσιακά εστίαζε στο φάρμακο και τα αγροχημικά έχει προσεγγίσει αυτόν τον τομέα;

Η Bayer είναι η μόνη εταιρία παγκοσμίως που ερευνά ταυτόχρονα τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών. Η συστηματική και εντατική συνεργασία μεταξύ των ερευνητών των διαφορετικών τομέων, παρέχει νέα ώθηση. Έτσι, η Bayer δημιουργεί ένα περιβάλλον καινοτομίας πέρα από εθνικά σύνορα και ερευνητικούς τομείς. Τα επιστημονικά επιτεύγματα των ερευνητών μας, πρέπει όμως, να εφαρμοστούν σωστά και να έχουν το μέγιστο αποτέλεσμα. Για να το επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε την τεχνολογία. Έτσι συμμετέχουμε συχνά σε σημαντικές διοργανώσεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία ώστε να παρουσιάζουμε τα προγράμματα ανοιχτής καινοτομίας με βάση την ψηφιακή́ προσέγγιση που αναπτύσσουμε.

Μια σημαντική συμβολή – και στην Ελλάδα – της Bayer στον τομέα της καινοτομίας υλοποιείται με την ανοιχτή πρωτοβουλίας καινοτομίας Grants4Apps και ιδιαίτερα με το ολοκαίνουργιο πρόγραμμα καινοτομίας της εταιρείας G4A Generator. Μπορείτε να μας πείτε μερικά λόγια σχετικά;

Το G4A Generator είναι μια μοναδική ευκαιρία για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, ενεργές στη ψηφιακή υγεία, να λάβουν οικονομική στήριξη αλλά και να έρθουν σε επαφή με ένα διεθνές δίκτυο ειδικών του χώρου που θα τις βοηθήσει να βελτιστοποιήσουν τις δυνατότητες τους με την κατάλληλη τεχνογνωσία. Το G4A Generator πραγματοποιείται στα πλαίσια του Grants4Apps, μια ανοιχτή πρωτοβουλία καινοτομίας της Bayer, που ξεκίνησε το 2013 ως πρόγραμμα crowdsourcing. Το πρόγραμμα αυτό́ παρέχει οικονομική στήριξη σε προγραμματιστές και νεοσύστατες επιχειρήσεις για έργα σχετικά́ με λογισμικό, hardware και τεχνολογία, τα οποία συμβάλλουν στη βελτίωση της υγείας και των θεραπευτικών διαδικασιών.

Το πρόγραμμα Grants4Apps υλοποιείται για 6η συνεχόμενη χρονιά, ενώ ήδη 10 σημαντικά έργα, συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής reportbrain από Ελληνική νεοσύστατη εταιρία, που έχουν επιλεχθεί αυτά τα χρόνια βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και ανάπτυξη με την υποστήριξη της Bayer. Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων που απασχολούν τον Τομέα Φαρμάκων της εταιρείας, όσον αφορά στο εμπορικό τμήμα, αλλά και στο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης.

Ποια είναι η γενικότερη συμβολή της Bayer στην Ελληνική κοινωνία;

Όπως δείχνουν και οι δράσεις που σας προανέφερα, η Bayer Ελλάς παραμένει αφοσιωμένη στην ελληνική κοινωνία. Βρισκόμαστε στην Ελλάδα για περισσότερα από 60 χρόνια. Σήμερα στην εταιρία μας απασχολούνται περίπου 300 εργαζόμενοι, πολλοί δε από αυτούς απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Παρέχουμε ένα εργασιακό περιβάλλον όπου η ευημερία των εργαζομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και με συνεχείς επενδύσεις στην ανάπτυξή τους, ενισχύουμε τις ικανότητές τους και προετοιμάζουμε την εταιρεία για τις μελλοντικές προκλήσεις. Επενδύουμε στην έρευνα και την ανάπτυξη μέσω διεθνών κλινικών μελετών και δοκιμών αγρού για τη γεωργία και προσπαθούμε να καθιερώσουμε συνεργασίες με πανεπιστήμια ή / και συλλόγους φοιτητών, έτσι ώστε να παρέχουμε ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στην εκπαίδευση της χώρας.

Πολλά λέγονται και γράφονται για την κοινωνική ευθύνη των εταιρειών. Ποια είναι η συμβολή της Bayer στην Ελλάδα ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος;

Στη Bayer Ελλάς φροντίζουμε να παραμένουμε πάντοτε πιστοί στην ανθρωποκεντρική φιλοσοφία που διέπει το σύνολο των εργασιών μας και προβαίνουμε σε ουσιαστικές ενέργειες εταιρικής υπευθυνότητας με στόχο να οδηγήσουν στην καλυτέρευση της ποιότητας ζωής ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Οι πολίτες της χώρας μας βρίσκονται στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε! Έτσι, για 6η συνεχόμενη χρονιά η Βayer Ελλάς στήριξε την προσπάθεια της Ομάδας Αιγαίου, συμμετέχοντας έμπρακτα στον 24ο Διάπλου Αιγαίου Πελάγους. Η εταιρεία έγινε για μια ακόμη φορά υπερήφανος χορηγός της προσπάθειας της ομάδας καλύπτοντας τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Φούρνων, του Αγροτικού Ιατρείου Δονούσας, του Κέντρου Υγειάς και του Περιφερειακού́ Ιατρείου Χώρας Ίου, όπως επίσης και αιτήματα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού́ και του Γυμνασίου/ΛΤ της Φολεγάνδρου.

Πιστοί στη φιλοσοφία μας, στηρίζουμε επίσης το σπουδαίο έργο του Συλλόγου Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), προς όφελος των ατόμων που πάσχουν από την ασθένεια στη χώρα μας. Σε συνεργασία με τον σύλλογο, πραγματοποιούμε ενημερωτικές εκστρατείες για το κοινό σχετικά με τη νόσο, καθώς και δράσεις για τους ίδιους τους ασθενείς, όπως το Πρόγραμμα Υδροθεραπείας του Συλλόγου, που απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς με αιμορροφιλία και συγγενείς αιμορραγικές διαθέσεις. Η συμβολή μας δεν περιορίζεται εκεί. Ενδεικτικά αναφέρω πως έχουμε κάνει δράσεις με την μη κυβερνητική οργάνωση «Σκύλοι-Οδηγοί Ελλάδος» που υποστηρίζει άτομα με απώλεια όρασης, και το Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία», ενώ κάθε χρόνο εταιρία και εργαζόμενοι στηρίζουμε τους μαθητές επιλεγμένων σχολείων με σχολικά είδη, ηλεκτρονικό εξοπλισμό και εξοπλισμό γραφείου

Από το επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας δεν μπορούν να λείπουν οι νέοι και η στήριξή τους. Έτσι, συνεργαζόμαστε με τον νεανικό οργανισμό AIESEC προσφέροντας τη δυνατότητα σε νέους από όλο τον κόσμο να εργαστούν εθελοντικά σε MKO και ιδρύματα με σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία, αλλά και προσφέροντας υποτροφίες.

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_GB/all.js#xfbml=1&appId=176307589079679”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));


Πηγή