Δικαιοσύνη

Xρηματική αποζημίωση συνολικού ύψους 60.000 ευρώ διεκδικεί από μια 17χρονη, κάτοικος ακριτικού νησιού, επικαλούμενος ότι προσέβαλε την προσωπικότητά του ισχυριζόμενη σε μήνυσή της ότι την παρενόχλησε σεξουαλικώς.
Με την ίδια αγωγή, που υποβλήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, ο ενάγων ζητά να υποχρεωθεί η εναγόμενη να δημοσιεύσει την απόφαση σε δύο διαδικτυακές και σε μια τοπική εφημερίδα της Ρόδου και να απαγγελθεί σε βάρος της προσωπική κράτηση ενός έτους.
Περισσότερα στην αυριανή έντυπη έκδοση της “δημοκρατικής”