Τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης αλλά και το «καλάθι του νοικοκυριού», κλήθηκαν να αξιολογήσουν οι πολίτες που ρωτήθηκαν για τη δημοσκόπηση της Marc, για λογαριασμό του ΑΝΤ1. Ακόμη, απάντησαν και στο ερώτημα αν ορθώς ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος κηδεύτηκε ως ιδιώτης.

Αρχικά, οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα ποιες είναι οι προσωπικές τους προσδοκίες για το 2023. Είναι χαρακτηριστικό ότι καλύτερη χρονιά αναμένει το 35,9%, χειρότερη το 30,5%, ενώ ίδια με το 2022 το 32,1%.


Πηγή