Στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ “myPROPERTY” μπορούν οι πολίτες, που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητα τους, για φυσικές καταστροφές (φωτιά, σεισμό, πλημμύρες ) να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να έχουν έκπτωσης 10% στον ΕΝΦΙΑ.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι της έκπτωσης του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:

  • Πρώτα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα myAADE (myaade.gov.gr) με τους προσωπικούς κωδικούς του Taxis
  • Μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Εφαρμογές / Δημοφιλείς Εφαρμογές / myPROPERTY / Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών

Αφού εντοπίσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχουν δηλωθεί στον ΑΦΜ τους μετά θα πρέπει να:

-να τα συσχετίσουν με τις ασφαλισμένες κατοικίες τους (ασφάλιση ιδίου)

-να δηλώσουν τους ΑΦΜ των συνιδιοκτητών, όταν για την ασφαλισμένη κατοικία υπάρχουν περισσότεροι συνιδιοκτήτες (ασφάλιση ιδίου και για λογαριασμό τρίτων)

-να δηλώσουν τους ΑΦΜ των τρίτων προσώπων που έχουν δικαίωμα επί της ασφαλισμένης κατοικίας, όταν οι ίδιοι δεν έχουν δικαίωμα επ’ αυτής (ασφάλιση για λογαριασμό τρίτων).

Πάντως οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της έκπτωσης 10% στον ΕΝΦΙΑ είναι οι εξής:

  • Η κατοικία θα πρέπει να είναι ασφαλισμένη σε ασφαλιστική επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, που τηρείται στη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος,
  • Η ασφάλιση της κατοικίας να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών εντός του ίδιου έτους,
  • Η ασφάλιση να καλύπτει το σύνολο της αξίας ανακατασκευής του κτίσματος ή των κτισμάτων που αποτελούν την κατοικία. Η αξία ανακατασκευής της κατοικίας ορίζεται σε 900 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Και δικαιούχοι της έκπτωσης αυτής είναι όσοι ασφάλισαν τις κατοικίες τους το 2023 για φωτιά, για σεισμό αλλά και πλημμύρες .

H ΑΑΔΕ παρέθεσε πρόσφατα δύο παραδείγματα για τον τρόπο που θα χορηγηθεί η έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ. Αναλυτικά:

Παράδειγμα 1: Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.

  • Αξία ανακατασκευής της κατοικίας = 90.000 ευρώ (100 τ.μ. * 900 ευρώ/τ.μ.)
  • Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο = 100.000 ευρώ
  • Χορηγείται μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Παράδειγμα 2: Κατοικία με κύριους χώρους: 100 τ.μ.

  • Αξία ανακατασκευής της κατοικίας = 90.000 ευρώ (100 τ.μ. * 900 ευρώ/τ.μ.)
  • Ασφαλισμένη αξία στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο = 80.000 ευρώenikonomia.gr